O metodzie

Metoda Vvik III

Metoda Vvik III to metoda podtrzymywania sprawności psychofizycznej i przeciwdziałania starzeniu się osób po 40 roku życia.

Metoda Vvik III

Vis vitalis – siła życia, urzeczywistniona tutaj zostaje poprzez jednoczesne stosowanie trzech rodzajów oddziaływania: ruchu, diety i oddziaływania psychologiczno-relaksacyjnego, realizowanych stosownie do uwarunkowań i możliwości osób uczestniczących w zajęciach. Współdziałanie tych oddziaływań i indywidualny rodzaj zaleceń fizycznych, psychicznych i żywieniowych, decyduje o bezpieczeństwie, wartości i skuteczności tej metody a także o jej odrębności i wszechstronności.

Kompleksowy i indywidualny charakter tej metody zaspokaja potrzebę nowego podejścia do problemu utrzymywania sprawności psychofizycznej /emocjonalnej, intelektualnej oraz fizycznej i wydolnościowej/ osób, które wkraczają w wiek będący początkiem starzenia się. Wskazane wyżej trzy rodzaje oddziaływania mają około 50% udział w zachowaniu zdrowia. Przeciwdziałają utracie sprawności i samodzielności, zachorowalności na większość chorób, w tym gwałtownie rozwijającej się otyłości a także depresji i demencji.

Celem metody jest zachowanie przez osoby stosujące tą metodę zdrowia, sprawności fizycznej, radości życia wolnego od stresów, lęków i samotności. Nadto utrzymywanie atrakcyjnej sylwetki, pięknego ciała, a także kształtowanie nawyków zdrowego życia.

Metoda Vvik III
Metoda Vvik III

Działania

Aktywność ruchowa – wskazania lekarskie

Ustalenie indywidualnego zestawu ćwiczeń ruchowych, usprawniających, wzmacniających, wytrzymałościowych i rozciągających, a także treningu siłowego, gimnastyki zdrowotnej i relaksacyjnej, stosownie do indywidualnych potrzeb, możliwości i oczekiwań osoby ćwiczącej, odpowiednio do jej wieku, posiadanej przez nią sprawności fizycznej i wydolności oraz stopnia otyłości -celem ich systematycznego stosowania.

Służy on utrzymywaniu i poprawie jej stanu zdrowia, kondycji fizycznej i woli aktywnego życia. Nadto indywidualny dobór ćwiczeń i ich intensywność oznacza przy tym bezpieczną aktywność fizyczną wpływającą na pracę mięśni, stawów, serca, a także mózgu. Wydajniejsze funkcjonowanie układu oddechowego, krążenia czy nerwowego. Hamuje rozwój wielu chorób.

Aktywność fizyczna jest elementem koniecznym dla właściwego funkcjonowania organizmu ludzkiego i stanowi jeden z najważniejszych czynników przeciwdziałających zapadalności na większość chorób oraz łagodzących wpływ wieku.

Formy aktywności: kontakt z przyrodą; bieganie, marsze/spacery, turystyka piesza, nordic walking, oraz pływanie, aerobik, taniec, gimnastyka zdrowotna, jazda na rowerze oraz inne, takie jak: joga, pilates czy kardio –  realizowane na zajęciach ukierunkowanych indywidualnie z fizjoterapeutami, osteopatami, instruktorami ćwiczeń ruchowych.

Na każdą z dolegliwości wieku starszego: nadciśnienie, zapalenie stawów, cukrzycę, chorobę wieńcową serca, psychologiczne następstwa starzenia się, istnieją odrębne zestawy i programy ćwiczeń ruchowych.

Pamiętać należy, iż zgodnie z rekomendacją Unii Europejskiej minimalna aktywność osób starszych wskazana jest w wymiarze 30 minut aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności dziennie przez 5 dni w tygodniu.

Dodatkowe środki oddziaływania: kriokomora, sauna, masaż

Dieta

Określenie zaleceń żywieniowych wobec danej osoby w oparciu o wywiad żywieniowy, jej otyłość i stan ogólny, przeciwwskazania oraz zalecany zestaw ćwiczeń. Stanowi to niezbędny element pełnego oddziaływania dla zachowania zdrowia i sprawności fizycznej tej osoby.

Systematyczna i umiarkowana aktywność fizyczna połączona z odpowiednim odżywianiem stanowi o powodzeniu wysiłków dla podtrzymania i poprawy sprawności psychofizycznej i stanu zdrowia.

Działania
Działania

Zajęcia ruchowe

  • uczestnictwo w organizowanych koncertach i występach artystycznych,
  • wspólne śpiewanie oraz nauka tańców ludowych i nowoczesnych,
  • piesze trasy turystyczne i historyczne,
  • Akademia Dorosłego Człowieka (np. „Uczę się komputera, „Znam swoją komórkę”, Internet mnie służy”, „Dobrze korzystam z mojej pralki”, „Racjonalnie dokonuję zakupów”.