Metoda Vvik III

Program realizacji

Program realizacji

Dwadzieścia kilometrów od Krakowa, dawnej stolicy Polski, na skraju 1000-letniej Puszczy o powierzchni 110 km2 leży miasto Niepołomice. To właśnie w tym miejscu znajduje się XIV wieczny Zamek Królewski, w którym odbywać będą się 14 dniowe turnusy rekreacyjno-zdrowotne organizowane przez specjalistów Vvik III.

Program turnusów:

I. Diagnoza

czyli zalecenia lekarskie co do potrzeb i możliwości stosowania metody w stosunku do konkretnej osoby, w oparciu o:

 1. Badanie ogólne
 2. Test sprawności ruchowej
 3. Wywiad żywieniowy
 4. Wywiad psychologiczny

A. Badanie ogólne

Wywiad medyczny: ustalenie przeciwwskazań dla ćwiczeń fizycznych oraz odpowiedni ich dobór.

Wstępne rozpoznanie:

 • opis ogólnego stanu zdrowia i kondycji fizycznej,
 • przebyte choroby: układu krążenia – nadciśnienie, niedokrwienna choroba serca, cukrzyca, reumatyzm, osteoporoza,
 • zażywane leki,
 • stosowane ćwiczenia,
 • stosowana dieta,
 • czynniki ryzyka,
 • dokumentacja lekarska (przebyte choroby, zabiegi chirurgiczne, leki, zalecenia)
 • badanie kwalifikacyjne: waga, tusza, objętość klatki piersiowej, brzucha i kończyn.

B. Test sprawności ruchowej (badanie możliwości i potrzeb ćwiczeń fizycznych):

a) Osoby po 60 roku życia:

 • filiżanka kawy (napełnioną filiżankę należy przenieść jedna ręką z jednego stołu na drugi na odległość 3 m),
 • kontrola psychiczna, równowaga, zaburzenia neurologiczne,
 • skarpeta (w pozycji siedzącej na krześle należy nałożyć skarpetki),
 • wstawanie z krzesła i podejście do lustra wiszącego za krzesłem,
 • stanie na jednej nodze przez 5 sekund,
 • marsz 10 kroków (odległość, czas, kontrola postawy i równowagi ciała, sprawności chodzenia),
 • gibkość: drapanie się po plecach, skłon w przód, przerzucanie piłki tenisowej z ręki do ręki,
 • test „wstań i idź ” – ocena sprawności chodu i równowagi (ćwiczący siedzi na krześle, na sygnał szybko wstaje i przechodzi poza wyznaczona linię, po czym wraca na krzesło).

b) Osoby poniżej 60 roku życia:

 • skarpeta,
 • schody 20 stopni,
 • powstanie z podłogi z pozycji siedzącej,
 • stanie na jednej nodze przez 5 sekund,
 • marsz w miejscu przez 3 minuty,
 • 10 przysiadów,
 • siła wybicia (podskoki na skakance),
 • gibkość, drapanie się po plecach, skłon w przód.

C. Wywiad żywieniowy

D. Wywiad psychologiczny

II. Realizacja programu

Poprzez dietę, ukierunkowane ćwiczenia ruchowe, masaże, wycieczki piesze i zajęcia relaksacyjne.

Test początkowy i test końcowy sprawności ruchowej, badanie tkanki tłuszczowej i mięśniowej, wywiad kontrolny oddziaływania psychologicznego, weryfikacja wyników ocena końcowa i zalecenia.

Program realizacji