O metodzie

Tryb realizacji

Tryb realizacji

1. Ogólna ocena stanu zdrowia, wnioski i zalecenia

a/ badanie przez lekarza internistę, ocena ogólna stanu zdrowia w tym stanu układu oddechowego, układu krążenia, układu kostnego, ocena kondycji fizycznej i sprawności ruchowej (a także niepełnosprawności i jej przyczyn). Wyłączone z uczestnictwa są osoby, które cierpią na bóle w klatce piersiowej, wysiłkową dusznicę bolesną, zastoinową niewydolność serca, zawroty głowy, skoki ciśnienia.

b/ opis budowy ciała – waga, tkanka tłuszczowa, wymiary, postawa.

c/ test sprawności ruchowej – jego istotą jest osiągnięcie najbardziej czytelnego i wszechstronnego  obrazu możliwości i potrzeb osoby ćwiczącej (ocena początkowa). Następnie dobór odpowiednich sposobów i środków oddziałania, przez lekarza, dla wykonania konkretnego indywidualnego cyklu zajęć ruchowych. Pozwoli to dalej na ocenę dokonanego postępu w zakresie sprawności fizycznej, siły i kondycji osoby ćwiczącej oraz ocenę prawidłowości jej postawy ciała, po zakończeniu cyklu ćwiczeń (ocena końcowa).

2. Psycholog – wywiad psychologiczny/test

Za zgodą uczestnika i ustalenie zaleceń – na wniosek zainteresowanego co do kontroli emocji, odporności na stres, zaburzeń lękowych, depresyjnych i adaptacyjnych, a także poprawy relacji rodzinnych, zawodowych , zniesienia poczucia smutku i samotności. Wykluczone stosowanie środków farmakologicznych i technik psychiatrycznych.

Rodzaje zajęć; relaksacyjne, warsztaty psychologiczne, ładowanie pozytywną energią.

3. Wywiad żywieniowy

Rodzaj, częstotliwość i sposób  spożywania pokarmów, stosowanie diety przeciwwskazania.

4. Raport końcowy po cyklu zajęć

Porównanie wyników ponowionego testu, badań i wywiadów z wynikami poprzednio uzyskanymi, dla otrzymania całościowego obrazu poprawy zdrowia psychofizycznego oraz zaleceń do dalszego postępowania.

Tryb realizacji

Formy realizacji

1. Zajęcia stacjonarne 10 i 14 dniowe w wybranych obiektach.

2. Utworzenie sieci punktów świadczenia usług w zakresie korzystania z Metody Vvik III, prowadzonych przez podmioty upoważnione, we własnym imieniu i na rachunek upoważnionego, zgodnie z udzielonym pozwoleniem i ściśle według opisanej metody i zaleceń, za umówionym wynagrodzeniem na rzecz uprawnionego.

3. Spotkania informacyjno-szkoleniowe celem propagowania nowej jakości życia.

4. Docelowo własny ośrodek usługowy i szkoleniowy na Parnasie – w Pieskowej Skale, stanowiący centrum realizacji metody Vvik III.

Podusmowanie

Dobór właściwych kryteriów oceny poziomu kondycji i sprawności fizycznej oraz ich znaczenia jest zagadnieniem spornym w nauce. Tak samo więc ocena wyników uzyskanych na ich podstawie daje sposobność do ich różnej interpretacji. Zagadnienia te są przedmiotem badań klinicznych.

Dla realizacji przedmiotowej metody szczególnie istotne jest przekonanie najszerszej grupy społeczeństwa do możliwości i celowości uzyskania satysfakcjonujących, widocznych efektów w postawie ciała oraz kondycji psychofizycznej już w krótkim okresie czasu. Warunkiem jednak jest zachowanie systematyczności ćwiczeń i zaleceń stosowanej metody.

Programy o takim przesłaniu lecz ograniczone jedynie do aktywności fizycznej osób starszych powstały już w krajach europejskich w ramach wspierania aktywności fizycznej osób starszych. Np. program nazwany „Najsprawniejsi po pięćdziesiątce” prowadzony przez Niemieckie Olimpijskie Stowarzyszenie Sportowe. Podobnie jest we Francji i krajach skandynawskich. Także w Polsce bardzo wartościowe rozwiązania pod nazwą „Program Rekreacji Ruchowej Osób Starszych” /PRROS/opracowała prof. E. Kozdroń. Także pod jej kierunkiem rozwija działalność „ESPAR 50+” /Europejskie Stowarzyszenie Aktywności Ruchowej 50+/. Również wartościowy był przeprowadzony w naszym kraju konkurs „ Postaw serce na nogi”.

Zebrany w trakcie realizacji metody Vvik III  materiał  w postaci dokumentacji osób poddanych zajęciom i ćwiczeniom, podlega archiwizacji, za zgodą uprawnionych, celem dalszego wykorzystywania. Umożliwia bowiem samodzielną realizację metody w oparciu o uzyskane zalecenia i możliwość bieżącej konsultacji elektronicznej z osobami prowadzącymi ćwiczenia. Stanowić będzie także materiał badawczy dla dalszych opracowań naukowych, celem doskonalenia metody i poprawy stanu zdrowia uczestników.

Autor
Janusz Długopolski