Poznaj nas

Zespół

prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

Urodził się w 1959 roku w Krakowie. W wieku 25 lat ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie i podjął prace w Klinice Geriatrii AM kierowanej przez profesora Józefa Kocembę. W latach 1990-91 przebywał na stypendium w Hypertension Division w Nowym Orleanie, gdzie pracował pod kierunkiem profesora Franza Messerliego i profesora Edwarda Frohlicha. W latach 90-tych odbył staże naukowe w Leuven u prof. Jana Staessena i na oddziale geriatrii Hammersmith Hospital w Londynie u prof. C.Bulpitta.

Profesor Grodzicki jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii, absolwentem European Academi for Medicine of Aging oraz posiada tytuł European Specialist on Hypertension.

Od 2001 roku jest kierownikiem Katedry Chorób Wewnetrznych i Gerontologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ordynatorem Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Autor około 200 publikacji z dziedziny nadciśnienia, geriatrii i kardiologii, w tym kilku podręczników.

Członek międzynarodowych towarzystw naukowych: American Society of Hypertension, European Society of Hyoertension, European Academy for Medicine of Aging, European Union Geriatic Medicine Society.

Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.

Doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Janusz Długopolski

Autor metody VVIK III, właściciel znaku słowno-graficznego objętego prawem ochronnym przedmiotowej metody.

Jest adwokatem i miłośnikiem sportu, który w młodości uprawiał wyczynowo. Łącząc swoje pasje zajmował się między innymi prawnymi aspektami sportu. Z tych też przyczyn na zlecenie Prezydium Sejmu RP opracował projekt ustawy „Prawo szlaku” dotyczącej zasad i tryby pozyskiwania terenów prywatnych na cele sportowo turystyczne oraz ich właściwego i bezpiecznego wykorzystywania. Prowadził także wiele spraw dotyczących wypadków w związku z uprawianiem sportu. Wraz ze współpracownikami kancelarii przygotowywał od strony prawnej modernizację Kolei Linowej na kultową polska górę „Kasprowy Wierch”, którą ukończono w grudniu 2007 r.

Będąc osobą w starszym wieku, doceniając znaczenie ruchu, a także prawidłowego odżywiania dla zdrowia i sprawności psychofizycznej każdego człowieka, autor zdecydował się nie tylko na opisanie przedmiotowej metody, a nadto na jej wdrażanie.